ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ TRONG TEAM KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 12:00 PM 26/04/2024 - Lượt xem: 729

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ TRONG TEAM KHU CÔNG NGHIỆP 

Nếu Anh Chị là thành viên Team Khu Công Nghiệp 

Hãy tham gia vào buổi định hướng giúp Anh Chị có cách hoạt động hiệu quả trong Team KCN

 

Dưới đây là 1 vài Tip ngắn chia sẻ để Anh Chị có thêm phương pháp:

 

Hệ thống nhóm Zalo trong hoạt động Team Khu Công Nghiệp VN: https://youtu.be/UslMkjmlt9c

 

4 Hệ thống công việc theo chiến dịch trong Team KCN : https://youtu.be/8DbPER0sI_E

 

3 Bước hoạt động giúp Anh Chị đạt hiệu quả trong team KCN: https://youtu.be/EQWo3IlAPNk

 

Tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tip hoạt động trong Team KCN 

 

Nếu Anh Chị chưa là thành viên Team KCN : XEM TẠI ĐÂY BẤM >>

Hãy xem và đăng ký tại đây để cùng triển khai các hoạt động tiếp cận nhà máy trong KCN 

 

 

Facebook